• Sondaj
• Üretim
• Rezervuar Mühendisliği
• Geliştirilmiş Petrol Kurtarımı
• Yeraltı Gaz Depolama
• İklim Değişikliği ve Petrol Endüstrisi
• Arap Plakası Jeolojisi ve Petrol Potansiyeli
• Basen Modellemesi, Jeokimya ve Petrol Sistemi Tanımlamaları, Örnek Olay İncelemeleri
• Bölgesel Jeoloji ve Tektonik
• Sedimantoloji ve Stratigrafi
• Silisiklastik ve Karbonat Rezervuarları
• Ege ve Akdeniz Basenlerinin Petrol Potansiyeli, Yeni Gelişmeler
• Balkanlar, Trakya Baseni, Karadeniz, Güney Hazar ve Doğu Avrupa Basenlerinin Petrol Potansiyeli, Yeni Gelişmeler
• Türkiye Güneydoğu Anadolu Kenet Kuşakları ve İlişkili Basenlerinin Petrol Potansiyeli
• Sismik Veri Toplama
• Sismik Veri işlem
• Sismik Veri Yorumlama ve Analizi
• Kuyu Sismiği Veri Toplama, Veri-İşlem ve Yorumu
• Hidrokarbon Araştırmalarında Potansiyel Alan Yöntemleri; Elektromanyetik Yöntemler vb.
• Alışılagelmemiş Hidrokarbon Kaynaklar
• Hidrokarbon Aramalarında Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ)
• Petrol Endüstrisinde Yeni Yönelimler ve Uygulamaları, Örnek Olay İncelemeleri
• Jeotermal Enerji
• Petrol ve Doğal Gaz Politikaları