KALAN SÜRE
GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
ÖNEMLİ TARİHLER
NEDEN KATILMALIYIM

TARİHÇE


PETROL KONGRELERİNİN AMACI
 • 1969 yılında, petrol sektöründe çalışan teknik elemanlar, Türkiye çapında teknik bir petrol kongresi yapılması gerekliliği hakkında fikir birliğine varmışlar ve 1970 Aralık ayında da Ankara’da ilk kongreyi gerçekleştirmişlerdir.
 • Kongrenin amacı, petrol ve doğal gaz endüstrisinde yer alan yerli ve yabancı şirket çalışanları ile akademisyenlerin bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşarak fikir alışverişinde bulunabileceği profesyonel bir ortam sağlamaktır.
 • Türkiye ve yakın coğrafyasında geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemlerle yapılan hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarının yanı sıra; yeni Türk Petrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, hidrokarbonların taşınması, rafinajı, pazarlanması ve depolanmasına ilişkin son gelişmeler ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları teknik, ekonomik, stratejik, hukuksal ve çevresel boyutları ile ele alınmaktadır.
 • Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS) ülkemizdeki tek milli ve teknik petrol kongresi olması açısından oldukça önemlidir.
 • Bölgemizde ve yakın coğrafyada faaliyet gösteren, çalışan yabancı uzmanların katılımı ile uluslararası bir kimliğe de sahiptir.


PETROL KONGRELERİNİN TARİHÇESİ
 • İlki 1970 yılında, Türkiye Petrol Jeologları Derneği tarafından Türkiye Petrol Kongresi olarak düzenlenen ve 52 yıl içerisinde, petrol endüstrisinin teknik ve bilimsel sorunlarının yanı sıra ekonomik ve siyasal boyutlarının da tartışıldığı, delegelerin çok uluslu kimliği ile küresel boyutta tanınan, farklı disiplinlerin temsilcileri tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası kongreler zinciri haline gelmiştir.
 • 1970 ve 1974 yıllarında gerçekleştirilen ilk iki kongre, Türkiye Petrol Jeologları tarafından düzenlenmiştir. Bu kongrelerde içerik açısından petrol aramacılığında jeoloji biliminin uygulamaları örnekleri ile tartışılmıştır.
 • Daha sonra 1976, 1978, 1980 ve 1982 yıllarında, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüm İktisatçılar Birliği tarafından, ortaklaşa düzenlenen kongreler ile sözü geçen disiplinlerinde temsil edilip sorunlarının tartışıldığı çok boyutlu niteliğe ulaşmıştır.
 • Bir süre gerçekleştirilemeyen Türkiye 7. Petrol Kongresi, 1987 yılında Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenmiş ve yabancı uzmanların katılımının çokluğu ile uluslararası kimliğini kazanmıştır. Bunu yine 1990 yılında sözü geçen kuruluşlar tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye 8. Petrol Kongresi izlemiştir.
 • 1992 yılından beri Kongre, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir ortaklaşa düzenlenmektedir. 1992, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında başarı ile tamamlanan kongreler ile petrol endüstrisinde birbirini tamamlayan farklı meslek disiplinleri arasındaki birlikte çalışma anlayışının ve dayanışmasının en güzel örneklerini teşkil etmiştir.


IPETGAS 2011 / 11-13 Mayıs 2011
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • Toplam 1079 delege ve ziyaretçi katılmıştır.
 • ‘Akdeniz’in Enerji Güvenliği’ ve ‘Türkiye’nin Enerji Politikaları’ isimli paneller ile 155 sözlü bildiri ve 8 adet poster sunumu gerçekleşmiştir.


IPETGAS 2013 / 15-17 Mayıs 2013
 • Toplam 931 delege ve ziyaretçi katılmıştır.
 • “Türkiye’nin Enerji Vizyonunda Petrol ve Doğal Gazın Yeri ve Önemi” ve “Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler” isimli paneller ile 131 sözlü bildiri ve 14 adet poster sunumugerçekleşmiştir.


IPETGAS 2015 / 27-29 Mayıs 2015
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yrd. Necati Yamaç ‘ın katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • Toplam 962 delege ve ziyaretçi katılmıştır.
 • “Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği” ve “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Karşısında Türkiye'nin Enerji Politikaları: Enerji Güvenliğimiz Var mı ? Ne yapılmalı?”‘ isimli paneller ile 172 sözlü bildiri ve 15 adet poster sunumu gerçekleşmiştir.