KALAN SÜRE
GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
ÖNEMLİ TARİHLER
 • 30 Haziran

  2023

  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
 • 30 Haziran

  2023

  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
KONGRE MERKEZİ

Sheraton Hotel ve
Kongre Merkezi

BİLİMSEL PROGRAM


KONU BAŞLIKLARI
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Petrol ve Doğalgaz Sektörü
 • Cumhuriyetimizin En Büyük Keşfi: Sakarya Gaz Sahası
 • Karadeniz Baseni ve Civarının Petrol Sistemleri
 • Türkiye GDA Kenet Kuşakları ve İlişkili Basenlerin Petrol Potansiyeli
 • Marmara, Ege ve Akdeniz Basenlerinin Petrol Potansiyeli ve Yeni Gelişmeler
 • Bölgesel Jeoloji ve Tektonik
 • Petrol Sistemleri Analizi, Havza Modellemesi ve Jeokimya
 • Sedimantoloji, Stratigrafi ve Çökelim Ortamları
 • Sismik Veri Toplama
 • Sismik Veri İşlem
 • Jeodezi, Geomatik ve Uzaktan Algılama Çalışmaları
 • Hidrokarbon Aramalarında Gravite-Manyetik, Elektrik-Elektromanyetik Yöntemler
 • Sismik Veri Yorumlama ve Analizi
 • Rezervuar Çalışmaları
 • Üretim Mühendisliği
 • Kara ve Deniz Alanlarında Kuyu Tamamlama Uygulamaları
 • Sondaj Mühendisliği
 • Geliştirilmiş Petrol Kurtarımı
 • Alışılmadık Hidrokarbon Kaynakları
 • Derin Deniz Operasyonları
 • Petrol, Doğal Gaz,LPG ve LNG Pazarı
 • Petrol ve Doğal Gaz Taşımacılığı ve Depolama
 • Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
 • Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Dönüşümü
 • Yapay Zeka ve Özdevimli Öğrenme
 • Petrol ve Doğalgaz Sektörü'nde Sürdürülebilirlik
 • Genç Yerbilimciler ve Petrol Mühendisleri Oturumu
 • Jeotermal Enerji
 • Petrol Endüstrisi'nde Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişmeler
 • Petrol ve Doğal Gaz Politikaları, Hukuki ve Ekonomik Gelişmeler
 • Petrol ve Doğal Gaz Sektöründe Çeşitlilik ve Kapsayıcılık