• ipetgas ARMELSAN SAVUNMA   ipetgas AROONA DRILLING   ipetgas AVS SHIP SUPPLY   ipetgas AYA DRILLING SERVICES   ipetgas BAKIROĞLU FITTINGS   ipetgas BOTAŞ   ipetgas ÇALIK PETROL   ipetgas DORÇE PREFABRİK VE İNŞAAT
  •   ipetgas EXLOG   ipetgas GEOCHEMM   ipetgas GEOLOG   ipetgas GEOS ENERGY INC   ipetgas GEOTERIC   ipetgas GOE   ipetgas GÜNEY YILDIZI PETROL (GYP)   ipetgas HALLIBURTON   ipetgas HMH   ipetgas JFMO   ipetgas JMO   ipetgas LİTA ANALİTİK
  •   ipetgas MAPEG   ipetgas MTA   ipetgas NETZSCH PUMPEN & SYSTEME GMBH   ipetgas NTECH   ipetgas PARS DRILLING   ipetgas PETFORM   ipetgas PETROGAS INDUSTRY   ipetgas PMO   ipetgas PRODUCTION SOLUTIONS INTERNATIONAL

BİLDİRİ
Bildiri son gönderim tarihi:31 Temmuz 2023

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI
• Bildiriler 31 Temmuz 2023, Saat 23:59’a (TSİ) tarihine kadar Kongre’nin resmî web sayfasında yer alan online sistem aracılığı ile   gönderilmelidir. E-posta, faks ya da posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Gönderilecek bildiriler için konu başlıkları altında belirtilen konulardan biri seçilmeli ve sunum türü sözlü ya da poster olarak belirlenmelidir.
• Bildirilerin Türkçe veya İngilizce yazılması gerekmektedir. Bildirinin Türkçe yazılması durumunda İngilizce “abstract” da eklenmesi gerekmektedir.
• Bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Son bildiri gönderme tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
• Bildiri metninde azamai kelime sayısı 3000'dir.
• Anahtar kelime sayısı 2’dir.
• Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
• Özet başlığında “pH” ya da “NaCI” gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalfıdır.
• Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısımları olmalıdır.
• Bildiri metninde yazarların ad, soy ad, akademik unvan ve kurum bilgileri yer almamalıdır.
• Yapılan göndermeler bildirinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
• Her bildiri için yüklenebilecek en fazla şekil ve tablo sayısı toplam 12’dir.

SUNULAN BİLDİRİLERİN YAYINLANMASI
• Kongrede sözlü veya poster sunulmak üzere kabul edilen bildiriler Kongre Kitabında yayınlanacaktır.
• Kabul edilen sözlü bildiriler için sunum süresi 15 dakika sunum ve 5 dakika tartışmadan oluşmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler ise 70 cm en x 90   cm boy ölçülerinde hazırlanmalıdır. Poster çalışmasının en az 1 metreden okunaklı olacak şekilde hazırlanması tavsiye edilir.
• Kabul edilen sözel ve poster bildirilerinin sunucu yazar kayıt işlemi IPETGAS 2023 tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.