KALAN SÜRE
GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
ÖNEMLİ TARİHLER
  • 30 Haziran

    2023

    Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
  • 30 Haziran

    2023

    Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
KONGRE MERKEZİ

Sheraton Hotel ve
Kongre Merkezi

BİLDİRİ


BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI
• Genişletilmiş bildiri özetleri 30 Haziran 2023, Saat 23:59’a (TSİ) tarihine kadar Kongre’nin resmî web sayfasında yer alan online sistem aracılığı ile   gönderilmelidir. E-posta, faks ya da posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Gönderilecek bildiriler için konu başlıkları altında belirtilen konulardan biri seçilmeli ve sunum türü sözlü ya da poster olarak belirlenmelidir.
• Bildirilerin Türkçe veya İngilizce yazılması gerekmektedir. Bildirinin Türkçe yazılması durumunda İngilizce “abstract” da eklenmesi gerekmektedir.
• Bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Son bildiri gönderme tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
• Genişletilmiş bildiri özetleri 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.
• Anahtar kelime sayısı 2’dir.
• Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
• Özet başlığında “pH” ya da “NaCI” gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.   Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
• Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısımları olmalıdır.
• Bildiri metninde yazarların ad, soy ad, akademik unvan ve kurum bilgileri yer almamalıdır.
• Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
• Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
• Her bildiri için yüklenebilecek en fazla şekil ve tablo sayısı toplam 12’dir.

BİLDİRİLERİN YAYINLANMASI
• Kongrede Sözlü veya poster sunulmak üzere kabul edilen genişletilmiş bildiri özetleri Kongre Kitabında yayınlanacaktır.
• Kabul edilen sözlü bildiriler için sunum süresi 15 dakika sunum ve 5 dakika tartışmadan oluşmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler ise 70 cm en x 90   cm boy ölçülerinde hazırlanmalıdır. Poster çalışmasının en az 1 metreden okunaklı olacak şekilde hazırlanması tavsiye edilir.
• Kabul edilen bildirilerin programa dahil edilebilmesi ve bildiri kitabında yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kaydının bulunması zorunludur.
• Bildirisi kabul edilen sunucularının kayıt işlemi IPETGAS 2023 tarafından yapılacaktır.